Apartamente & Dyqane

Shitur
DYQANI 3 KATI 0 (PERDHE)
Tipi i Prones:
Dyqan
Kati:
0
Sipërfaqja e shërbimit:
77.2m2
Sipërfaqja totale:
84.9m2
Shitur
DYQANI 1 KATI 0 (PERDHE)
Tipi i Prones:
Dyqan
Kati:
0
Sipërfaqja e shërbimit:
136.8m2
Sipërfaqja totale:
150.4m2
Shitur
DYQANI 2 KATI 0 (PERDHE)
Tipi i Prones:
Dyqan
Kati:
0
Sipërfaqja e shërbimit:
63.3m2
Sipërfaqja totale:
69.6m2
Shitur
APARTAMENTI 1 KATI 4
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
4
Sipërfaqja totale:
169.7m2
Shitur
APARTAMENTI 2 KATI 4
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
4
Sipërfaqja totale:
81.5m2
Shitur
APARTAMENTI 6 KATI 5
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
3
Kati:
5
Sipërfaqja totale:
157.4m2
Shitur
APARTAMENTI 3 KATI 4
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
4
Sipërfaqja totale:
101.5m2
APARTAMENTI 4 KATI 4
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
4
Sipërfaqja totale:
136.4m2
Shitur
APARTAMENTI 5 KATI 5
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
5
Sipërfaqja totale:
123.5m2
Shitur
APARTAMENTI 6 KATI 5
Tipi i Prones:
Apartament
Shkalla:
1
Kati:
5
Sipërfaqja totale:
80.5m2